Skip to main content

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van vioolschoolrotterdam.nl. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Als je een dienst van ons afneemt, een zakelijke relatie met ons hebt, uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze sociale media uitingen, dan hebben wij bepaalde gegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw gegevens willen we transparant zijn, vandaar dit Privacy Statement.

Vioolschoolrotterdam.nl gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn. Onder verwerken wordt onder andere verstaan: verzamelen, wijzigen, verwijderen en opslaan.
In onze cookieverklaring lees je van welke cookies gebruik wordt gemaakt op onze website.

Identiteit van de onderneming

Wanneer er in dit statement gesproken wordt over ‘wij’ of ‘ons’ dan refereren we aan vioolschoolrotterdam.nl, de verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens.

Van wie verwerkt vioolschoolrotterdam.nl persoonsgegevens?

Vioolschoolrotterdam.nl verwerkt (persoons)gegevens die jij ter beschikking hebt gesteld, maar we verwerken ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet. We verwerken gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

 • Cursisten
 • Sollicitanten
 • Externe docenten
 • Leveranciers
 • Zakelijke partners
 • Bezoekers van de website

Welke persoonsgegevens verwerkt vioolschoolrotterdam.nl?

Vioolschoolrotterdam.nl verwerkt voor diverse doeleinden, verschillende persoonsgegevens. De meest voorkomende gegevens zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Zakelijke gegevens (KvK-nummer, btw-nummer)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons)
 • Beeld- en geluidsmateriaal
 • Surf- en klikgedrag

Voor welke doeleinden verwerkt vioolschoolrotterdam.nl jouw persoonsgegevens?

Vioolschoolrotterdam.nl verwerkt persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen en/of voor facturatie.

Gebruik van beeldmateriaal (foto’s en films)

Vioolschoolrotterdam.nl laat regelmatig reportages maken van cursussen, lessen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van vioolschoolrotterdam.nl.

Via een vrijwaringsverklaring vragen wij je akkoord te geven voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Het is te alle tijden mogelijk om de eerder getekende vrijwaringsverklaring in te trekken. Je kunt dit kenbaar maken per mail (info@vioolschoolrotterdam.nl).

Tijdens evenementen of andere openbare gelegenheden die vioolschoolrotterdam.nl organiseert of waar vioolschoolrotterdam.nl opnames maakt, informeren wij de aanwezigen over beeld- en geluidsopnames die worden gemaakt.

 

Kinderen

Voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen (tot 16 jaar) gelden in de AVG aparte regels. Vioolschoolrotterdam.nl verwerkt enkel persoonsgegevens van kinderen voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst of beeldmateriaal voor publiciteitsdoeleinden (met toestemming). Vioolschoolrotterdam.nl gaat geen overeenkomsten aan met minderjarigen.

 

Geven en intrekken van toestemming

Voor het uitvoeren van een aantal activiteiten zijn jouw persoonlijke gegevens noodzakelijk. Denk hierbij aan het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst en de financiële afhandeling daarvan.
In bepaalde gevallen vragen wij om toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven, deelname aan klanttevredenheidsonderzoek of het maken van beeldmateriaal). We lichten toe voor welke doeleinden we je gegevens gebruiken. Je kunt de gegeven toestemming altijd weer intrekken of je voorkeuren aanpassen.

 

Hoe kun je jouw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan hiervoor een een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@vioolschoolrotterdam.nl. Vioolschoolrotterdam.nl zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Beveiliging van jouw gegevens

Vioolschoolrotterdam.nl gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.Vioolschoolrotterdam.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd.

 

Webanalyse

Vioolschoolrotterdam.nl maakt gebruik van Google Analytics. Een softwareprogramma om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie wordt door Google Analytics opgeslagen. De privacy verklaring van Google Analytics vind je op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 

Gegevensdeling met derden

Vioolschoolrotterdam.nl verstrekt persoonsgegevens nooit aan derden.

Vragen en contact

Heb je naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@vioolschoolrotterdam.nl.

Heb je een nieuw telefoonnummer, of ben je verhuisd? Dan kun je net als voorheen contact opnemen met ons per mail via info@vioolschoolrotterdam.nl.

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 27 januari 2019. Op onze website www.vioolschoolrotterdam.nl/privacybeleid vind je altijd de meest actuele versie.